Category Archives: Hộp rượu gỗ

Hộp gỗ đôi rượu vang có miếng đồng bo góc B2-116

hộp gỗ đôi đựng rượu vang

Hộp gỗ đôi rượu vang B2-116 của Hộp rượu AB.
Chúng tôi chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ và miễn phí giao hàng trên toàn quốc.

Hộp gỗ đơn rượu vang có miếng đồng bo góc B1-116

hộp gỗ đơn đựng rượu vang

Hộp gỗ đơn rượu vang B1-116 của Hộp rượu AB.
Chúng tôi chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ và miễn phí giao hàng trên toàn quốc.

Hộp rượu gỗ thông 1 chai nắp mở ngang B1-004

hộp rượu gỗ thông đơn

Hộp rượu gỗ thông 1 chai nắp mở ngang B1-004
Chúng tôi “chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ” trên toàn quốc!

Hộp rượu gỗ thông đôi nắp mở ngang B2-007

hộp rượu gỗ thông đôi

Hộp rượu gỗ thông đôi nắp mở ngang B2-007
Chúng tôi “chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ” trên toàn quốc!

Hộp gỗ thông đựng rượu vang đôi mở ngang B2-009

Hộp gỗ thông đựng rượu vang 2 chai

Hộp gỗ thông đựng rượu vang 2 chai mở ngang B2-009 của Hộp rượu AB (cty Tín Gia: 0899151188).
Chúng tôi “chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ” trên toàn quốc.

Hộp rượu vang gỗ thông 2 chai mở ngang mã B2-102

Hộp rượu vang gỗ thông 2 chai

Hộp rượu vang gỗ thông 2 chai mã B2-102 của Hộp rượu AB (cty Tín Gia: 0899151188).
Chúng tôi “chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ” trên toàn quốc.

Hộp rượu vang gỗ thông 1 chai mở ngang mã B1-102

hộp rượu vang gỗ thông 1 chai

Hộp rượu vang gỗ thông 1 chai mã B1-102 của Hộp rượu AB (cty Tín Gia: 0899151188).
Chúng tôi “chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ” trên toàn quốc.

Hộp rượu gỗ thông sáu chai rượu vang mã B6-011

hộp rượu gỗ thông 6 chai

Hộp rượu gỗ thông sáu chai rượu vang mã B6-011
Chúng tôi chỉ bán Buôn – luôn bán Rẻ trên toàn quốc!

Hộp gỗ đựng 1 chai rượu vang B1-201

Hộp gỗ đựng một chai rượu vang

Hộp gỗ đựng1 chai rượu vang B1-201
Sản phẩm “chỉ bán Buôn, luôn bán Rẻ”
Giao hàng trên toàn quốc.

Hộp rượu gỗ 2 chai rượu vang cao cấp B2-201

Hộp rượu gỗ hai chai rượu vang

Hộp rượu gỗ 2 chai rượu vang cao cấp B2-201
Sản phẩm “chỉ bán Buôn, luôn bán Rẻ”
Giao hàng trên toàn quốc.