CÔNG TY TÍN GIA

được thành lập từ tháng 5 năm 2012. Chúng tôi chuyên về quà tặng, set quà tặng và phụ kiện rượu vang với các thương hiệu:

Quà tặng AB  ||  Hộp rượu AB 

hộp rượu gỗ thông